Helaas is het niet meer mogelijk u aan te melden daar het maximum aan aanmeldingen bereikt is, maar u kunt vrijdag wel om 15.30 uur de live stream van de uitreiking bekijken.
De link naar deze live stream vindt u op onze website:  Website RUG: Live stream Aletta Jacobs Prijs

Unfortunately it is not possible anymore to register. The maximum number of registration has been reached. Friday at 3.30 p.m. however you can watch the live stream of the Presentation.
You can find the link to this live stream on our website: Website RUG: Live stream Aletta Jacobs Prize


Met vriendelijke groet, Kind regards,

Willemien Bruulsema
Secretaris Aletta Jacobs Prijs
tel: 050 363 8620
w.bruulsema@rug.nl